Nachiketa Tal

Masar Tal

Khurpatal

Kedartal

Kashni Tal

HemKund Lake

Gauri Kund

Dodi tal

Dhalipur Lake

Chorabari Tal